Ditt lokala parti

Samling för Sigtuna (SfS) arbetar för att tillvarata Sigtunas stads särart, behov och utveckling. Sedan hösten 2017 ingår SfS i kommunledningen tillsammans med M, C, L och KD och vi tar därmed också ansvar för alla kommunala frågor .

Kommunledningens första prioritering har varit att sanera den mycket bräckliga ekonomi som vi övertog och på tre år har vi tillsammans vänt underskott till överskott. I dag är kommunens ekonomi stabil och medger satsningar inom kommunens kärnverksamheter, vård, skola och omsorg och investeringar i kultur och fritid samt investeringar med egna medel.

  • Bildades 1970 av Sven Elfström (M) och Leon Blomberg (S) inför kommunreformen 1971
  • Sveriges äldsta lokalparti – representerat i kommunfullmäktige kontinuerligt sedan 1970
  • Är Sigtunabornas röst i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder

Rulla till toppen