Vår målsättning

Din åsikt är vårt viktigaste verktyg i det politiska arbetet. Tänk på att den kortaste vägen mellan dig och kommunfullmäktige går genom ditt lokalparti. Samarbetet med övriga partier i kommunledningen medför ibland ett visst mått av hänsynstagande, men då SfS inte är representerat på regions- eller riksnivå baseras våra beslut på det lokala behovet. Därför är din åsikt mycket viktig för oss.

Centrala delen av Sigtuna stad är ett riksintresse som ska bevaras och vårdas med hänsyn till gällande lagstiftning och andra bestämmelser och eventuell utveckling måste ske med stort hänsynstagande till den kulturhistoriska miljön. Vi vill visa respekt och stolthet för det gamla samtidigt som dagens behov måste tillgodoses med bra bostäder, kommunikation och samhällsservice.

Gör Din röst hörd!

Rulla till toppen